Forside

Prout er en sosio-økonomisk teori som garanterer individenes minimumsbehov (mat, klær, beskyttelse, helsetjenester og utdanning) og bygger på en blandingsøkonomi, basert på offentlig eierskap av nøkkelindustri, mellomstore kooperativer og små familieforetak. Prout ønsker en desentralisert struktur på samfunnet, bygd på mindre sosio-økonomiske regioner som er selvberget på grunnleggende goder. I et Prout-samfunn skal enkeltindividet ha mulighet til å nyte mest mulig tid på å utvikle seg selv og samfunnet vi er en del av.

læromprout
lesvåreartikler

Utvalgte artikler

Hva er Prout?

Prout (Progressive Utilization Theory) , den progressive nyttegjøringsteorien, er den nye sosialøkonomiske modellen som ble lansert av den indiske filosofen Prabhat Ranjan Sarkar i 1959. Prout er en blandingsøkonomi som beholder de nyttige delene av sosialismen og kapitalismen.

Prouts planøkonomi omfatter:

  • Desentralisering.
  • Økonomiske regioner selvforsynte med basisvarer.
  • Lokal økonomisk planlegging.
  • Garantert full sysselsetting.
  • Økning av kjøpekraft.
  • Incentiver til verdifulle bidrag til samfunnet.

Tredelt økonomisk struktur:

1. Nøkkelindustri, styrt av lokale regjeringer.
2. Mellomstore foretak, eid og styrt av kooperativer.
3. Mindre familieeide foretak.

Filosofien: 

Det filosofiske grunnsynet er neo-humanisme, som står for universell søskenskap mellom alle folk og nasjoner, som i humanismen, men også omfatter dyr og planter. Neo-humanismen erkjenner at menneskets dypeste natur er streben etter mental glede, sinnsro og realisering.