Artikler

Prout og forureining

15. mai 2017 Miljø, Prout 0

Mykje av forureininga i verda kjem frå transport og overforbruk av råvarer. Måten Prout sin økonomi og skattesystem er organisert på, vil sterkt avgrense denne…

Les mer

Skattlegging i et progressivt samfunn.

15. mai 2017 Økonomi, Utvalgte 0

Artikkelforfatteren argumenterer for at et poutistisk samfunn, med maksimums- og minimumsinntekt, ikke trenger å ha inntektsskatt på individer, av flere gode grunner. I stedet bør…

Les mer

Kva er ”norsk kulturarv”?

10. mai 2017 Kultur 0

Spørsmålet vart stilt av sosialantropologen Marianne Gullestad i Klassekampen sist laurdag: ”hva er ”norsk kulturarv” i et flerkulturelt samfunn”, og ”Hva er egentlig ”norske” verdier…

Les mer

Skottlands nasjonalistparti vil ha EU?

10. mai 2017 Politikk 0

Det skotske nasjonalistpartiet (SNP) vil ha ny folkerøysting om unionen med England. England og Wales, som hadde fleirtal for Brexit, tar heile Storbritannia med seg…

Les mer

PROUT og verdsstyre

10. mai 2017 Prout, Utvalgte 0

Sentralt i PROUT er ideen om eit verdsstyre som kan handle på vegne av alle land. Der er fleire store faremoment ved ein slik ide,…

Les mer

Det sosiale kretsløp: P.R. Sarkars historieteori

4. januar 2017 Historie, Prout, Utvalgte 0

Makrohistorie – freistnaden på å sjå dei overordna linene i verdshistoria – er fascinerande og  lokkande tankeøvingar. Mange har latt seg freiste; frå Platon, Aristoteles,…

Les mer

Et sosialistisk samfunn

23. november 2016 Prout 0

Skribenter i Klassekampen har flere ganger etterlyst skikkelige alternativer til dagens bankerotte kapitalisme. Helge Galtrud reiste spørsmålet ”Krisa: Hva må gjøres?” 21.11., og Jørgen Sandemose…

Les mer

Kooperativer – en bærekraftig økonomisk løsning

Kooperativer: en varig løsning på arbeidsløshet De vestlige regjeringene har avfunnet seg med varig høy arbeidsløshet. Til tross for blomstrende festtaler og stotrende forsikringer om…

Les mer