Posts In: Miljø

Prout og forureining

15. mai 2017 Miljø, Prout 0

Mykje av forureininga i verda kjem frå transport og overforbruk av råvarer. Måten Prout sin økonomi og skattesystem er organisert på, vil sterkt avgrense denne…

Les mer