Posts In: Økonomi

Skattlegging i et progressivt samfunn.

15. mai 2017 Økonomi, Utvalgte 0

Artikkelforfatteren argumenterer for at et poutistisk samfunn, med maksimums- og minimumsinntekt, ikke trenger å ha inntektsskatt på individer, av flere gode grunner. I stedet bør…

Les mer

Kooperativer – en bærekraftig økonomisk løsning

Kooperativer: en varig løsning på arbeidsløshet De vestlige regjeringene har avfunnet seg med varig høy arbeidsløshet. Til tross for blomstrende festtaler og stotrende forsikringer om…

Les mer