ProutNorge har som formål:
– å spre ideene til den Progressive Nyttegjøringsteorien – PROUT – (Progressive UtilizationTheory)

Logobegrepene forklart

I et Prout-samfunn lever vi i mindre sosio-økonomiske regioner som er selvberget på grunnleggende goder. Det betyr at alle lokalsamfunn skal være selvforsynt på mat, arbeid og andre goder som er nødvendige. Alle mennesker skal ha rett på mat, klær, helsetjenester, et sted å bo og utdanning.

Et kooperativ kan bygges opp på forskjellige måter, avhengig av virksomheten, natur, lokale forhold o.l., men generelt må de ansatte eie majoriteten av andelene eller aksjene, medlemmene utgjør generalforsamlingen som godkjenner regnskap og budsjett og utnevner styre, som ansetter direktører, som igjen bør kjøpe seg inn i kooperativet. De ansattes inntekter kan således ha to kilder; én fra arbeidslønn, og én fra aksjeutbytte.

Det filosofiske grunnsynet bak Prout er neo-humanisme, som står for universell søskenskap mellom alle folk og nasjoner, som i humanismen, men også omfatter dyr og planter. Neo-humanismen erkjenner at menneskets dypeste natur er streben etter mental glede, sinnsro og realisering.

Våre fremgangsmåter

å spre ideene til den Progressive Nyttegjøringsteorien – PROUT – (Progressive UtilizationTheory) som et alternativt system

Avholde foredrag, arrangere kurs, gjennomføre demonstrasjoner o.l.

Å støtte folkebevegelser som arbeider for å innføre mest mulig av Prout i det norske samfunn, herunder aviser, tidsskrifter og partier.

Motta nyhetsbrev

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Klikk her for kontaktinformasjon