Posts In: prout

PROUT og verdsstyre

10. mai 2017 Prout, Utvalgte 0

Sentralt i PROUT er ideen om eit verdsstyre som kan handle på vegne av alle land. Der er fleire store faremoment ved ein slik ide,…

Les mer

Det sosiale kretsløp: P.R. Sarkars historieteori

4. januar 2017 Historie, Prout, Utvalgte 0

Makrohistorie – freistnaden på å sjå dei overordna linene i verdshistoria – er fascinerande og  lokkande tankeøvingar. Mange har latt seg freiste; frå Platon, Aristoteles,…

Les mer