ProutNorge: Desentralisering Selvforsyning Neo-humanisme Kooperativer

Teorien prout

Hva står
det for?

Prout er en sosio-økonomisk teori som garanterer individenes minimumsbehov (mat, klær, beskyttelse, helsetjenester og utdanning) og bygger på en blandingsøkonomi, basert på offentlig eierskap av nøkkelindustri, mellomstore kooperativer og små familieforetak. Prout ønsker en desentralisert struktur på samfunnet, bygd på mindre sosio-økonomiske regioner som er selvberget på grunnleggende goder. I et Prout-samfunn skal enkeltindividet ha mulighet til å nyte mest mulig tid på å utvikle seg selv og samfunnet vi er en del av.

Hva er Prout?

Prout (Progressive Utilization Theory) , den progressive nyttegjøringsteorien, er den nye sosialøkonomiske modellen som ble lansert av den indiske filosofen Prabhat Ranjan Sarkar i 1959. Prout er en blandingsøkonomi som beholder de nyttige delene av sosialismen og kapitalismen.

Prouts planøkonomi omfatter:

  • Desentralisering.
  • Økonomiske regioner selvforsynte med basisvarer.
  • Lokal økonomisk planlegging.
  • Garantert full sysselsetting.
  • Økning av kjøpekraft.
  • Incentiver til verdifulle bidrag til samfunnet.

Tredelt økonomisk struktur:

  1. Nøkkelindustri, styrt av lokale regjeringer.
  2. Mellomstore foretak, eid og styrt av kooperativer.
  3. Mindre familieeide foretak.

Filosofien:

Det filosofiske grunnsynet er neo-humanisme, som står for universell søskenskap mellom alle folk og nasjoner, som i humanismen, men også omfatter dyr og planter. Neo-humanismen erkjenner at menneskets dypeste natur er streben etter mental glede, sinnsro og realisering.

Logobegrepene forklart:

SELVFORSYNING

I et Prout-samfunn lever vi i mindre sosio-økonomiske regioner som er selvberget på grunnleggende goder. Det betyr at alle lokalsamfunn skal være selvforsynt på mat, arbeid og andre goder som er nødvendige. Alle mennesker skal ha rett på mat, klær, helsetjenester, et sted å bo og utdanning.

KOOPERATIVER

Et kooperativ kan bygges opp på forskjellige måter, avhengig av virksomheten, natur, lokale forhold o.l., men generelt må de ansatte eie majoriteten av andelene eller aksjene, medlemmene utgjør generalforsamlingen som godkjenner regnskap og budsjett og utnevner styre, som ansetter direktører, som igjen bør kjøpe seg inn i kooperativet. 

NEO-HUMANISME

Det filosofiske grunnsynet bak Prout er neo-humanisme, som står for universell søskenskap mellom alle folk og nasjoner, som i humanismen, men også omfatter dyr og planter. Neo-humanismen erkjenner at menneskets dypeste natur er streben etter mental glede, sinnsro og realisering.

Ta kontakt med ProutNorge

Ønsker du å være med på laget? Har du et innlegg du ønsker å publisere på våre nettsider?

Vi hører gjerne fra deg – ta kontakt med oss for mer informasjon om oss og vår virksomhet.

© 2022 | ProutNorge| post@proutnorge.no