Menneskelighet

I Europa er det energikrise, noe som ikke skyldes krig, men privatkapitalistisk virksomhet og press fra privat sektor på offentlig sektor. Muligens er krig en utløsende faktor, men privat profittering er den grunnleggende årsaken til inflasjon og all galopperende prisvekst.

Uka som gikk kom nyheten i Sverige om at det mangler tusen togteknikere samtidig som utdanningene legges ned. Det finnes bare en liten utdanning igjen i hele landet for denne yrkesgruppen, fordi «studenter vil ikke ha sånne lavtlønnede jobber». Nå har trafikken stått helt og delvis i mange dager og det blir stadig klarere at bildet er sammensatt; det er ikke bare dårlig vær og komplekse datasystemer, men også et personalproblem.

Hvis vi saumfarer offentlige tjenester i Norge og Norden før og nå, vil vi selvfølgelig finne svært mange eksempler på rene privatiseringer. I tillegg finner vi utallige tilfeller der fremdeles offentlig eide tjenester er under press for å være «lønnsomme og effektive», ledsaget av ufornuftig høye lederlønninger.

I et progressivt samfunnsøkonomisk system vil forbrukernes interesse stå først, først og atter først. Det er på høy tid at kapitalistiske dogmer om lønnsomhet og effektivitet kjeppjages for å bane vei for folkevett og fornuftig bruk av fellesskapets ressurser. Ønsker vi opphopninger av fortjeneste på eieres hender, eller at penger brukes for alles beste og helhetlige utvikling og velferd? Vi må bre ut et helhetlig system, som Prout, for å komme mer inn på hva slags samfunn vi ønsker oss til jul og ellers. En mest materialistisk tilnærming vil ikke duge mot kapitalismen. Det trengs menneskelighet!

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Ta kontakt med ProutNorge

Ønsker du å være med på laget? Har du et innlegg du ønsker å publisere på våre nettsider?

Vi hører gjerne fra deg – ta kontakt med oss for mer informasjon om oss og vår virksomhet.

© 2022 | ProutNorge| post@proutnorge.no