Om ProutNorge

Hva er Prout?

Prout er en sosio-økonomisk teori som garanterer individenes minimumsbehov (mat, klær, beskyttelse, helsetjenester og utdanning) og bygger på en blandingsøkonomi, basert på offentlig eierskap av nøkkelindustri, mellomstore kooperativer og små familieforetak.

Prout ønsker en desentralisert struktur på samfunnet, bygd på mindre sosio-økonomiske regioner som er selvberget på grunnleggende goder. I et Prout-samfunn skal enkeltindividet ha mulighet til å nyte mest mulig tid på å utvikle seg selv og samfunnet vi er en del av.

Logobegrepene forklart:

SELVFORSYNING

I et Prout-samfunn lever vi i mindre sosio-økonomiske regioner som er selvberget på grunnleggende goder. Det betyr at alle lokalsamfunn skal være selvforsynt på mat, arbeid og andre goder som er nødvendige. Alle mennesker skal ha rett på mat, klær, helsetjenester, et sted å bo og utdanning.

KOOPERATIVER

Et kooperativ kan bygges opp på forskjellige måter, avhengig av virksomheten, natur, lokale forhold o.l., men generelt må de ansatte eie majoriteten av andelene eller aksjene, medlemmene utgjør generalforsamlingen som godkjenner regnskap og budsjett og utnevner styre, som ansetter direktører, som igjen bør kjøpe seg inn i kooperativet. 

NEO-HUMANISME

Det filosofiske grunnsynet bak Prout er neo-humanisme, som står for universell søskenskap mellom alle folk og nasjoner, som i humanismen, men også omfatter dyr og planter. Neo-humanismen erkjenner at menneskets dypeste natur er streben etter mental glede, sinnsro og realisering.

Våre fremgangsmåter:

SPRE IDEENE TIL PROUT

Vi sprer ideene til den Progressive Nyttegjøringsteorien – PROUT – (Progressive UtilizationTheory) som et alternativt system

PÅVIRKNING

Avholde foredrag, arrangere kurs, gjennomføre/bli med på demonstrasjoner o.l. Skrive innlegg/essays på egen artikkelside.

SAMARBEID

Vi støtter folkebevegelser som arbeider for å innføre mest mulig av Prout-tankegang i det norske samfunn, herunder aviser, tidsskrifter og partier.